FISKEKORTPRISER FOR OKSFJORDVASSDRAGET SESONGEN 2022.

NB!! Påse at fisketrygdavgift for 2022 til Staten er betalt.

Dessuten må fiskere som skal kjøpe fiskekort ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr.

Vassdraget deles inn i følgende soner:

NB! Fisketrygdeavgift til staten er betalt.

Ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr.

For at bygdekortet skal være gyldig, må medlemskort i OJFF medbringes.


Desinfisering

  • Desinfisering skjer ved i Oksfjord havn. (se skilt)

Vassdraget er delt inn i følgende soner:

  • Sone A: Fiskeelva (fra sjøen til utløpet av Oksfjordvatnet
  • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang.
  • Sone C: Storelva fra Solvang til Vaddasfossen

Priser for de ulike korttypene:

Medlemmer i OJFF :

Fiskekort medlemmer:

Medlemmer i OJFF kjøper et bygdekort, som gjelder hele vasssdarget fra sjøen til og med Vaddasfossen. Alle som har bostedsadresse i oksfjord kan bli medlemmer. De som er medlemmer opprettholder seg sitt medlemskap ved å betale medlemskontingenten.

Dette kortet kan kun kjøpes av medlemmer i OJFF. For å kunne få medlemskap i OJFF må man bo og ha adressen i Oksfjord. 

  1. Bygdekort sonene A, B og C kr. 600.-.
  1. For at bygdekortet skal være gyldig må medlemskort i OJFF medbringes. 

Utenbygds fiskere:

Døgnkort A: kr. 350.- pr. døgn

Døgnkort B: kr. 350.- pr. døgn

Døgnkort C: kr. 350.- pr. døgn.

Fiskekortbegrensninger:

  • Sone A: Fiskelva: 6 bygdekort/ 6 døgnkort (Statsskog)
  • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselver: 8 bygdekort/8 døgnkort(Oksfjordvatn grunneierlag)
  • Sone C: Vaddaselva fra Solvang til Vaddasfossen: 6 bygdekort /6 døgnkort.
  • Kjøp og bestilling gjøres på scanatura.no

Døgnfredning:

Kort kan ikke kjøpes i døgnfredningen fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl 18.00 i hele vassdraget. Gjelder i hele fiskesesongen. 

Styret i OJFF
07.06.2022

Foto: Lars Otto Dragland