FISKEKORTPRISER FOR OKSFJORDVASSDRAGET SESONGEN 2017.

NB!! Påse at fisketrygdavgift for 2017 til Staten er betalt.

Dessuten må fiskere som skal kjøpe fiskekort ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr.

Vassdraget deles inn i følgende soner:

Sone A: Fiskeelva og Storelva fra Solvang til Vaddasfossen

Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandsvarelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang. (se sonekart)

Priser for de ulike korttypene:

Medlemmer i OJFF :

Fiskekort medlemmer:

Medlemmer i OJFF kjøper et bygdekort, som gjelder hele vasssdarget fra sjøen til og med Vaddasfossen.

Dette korten kan kun kjøpes av medlemmer i OJFF. For å kunne få medlemskap i OJFF må man bo og ha adressen i Oksfjord. 

  1. Bygdekort sone A og sone B: kr. 400.-.

KORTET KAN KJØPES FRAM TIL 27.JUNI 2017 OG KAN KUN KJØPES ELEKTRONISK PÅ WWW.INATUR:NO 

  1. For at bygdekortet skal være gyldig må medlemskort i OJFF medbringes.

     

Utenbygds fiskere:

Døgnkort A: kr. 200.- pr. døgn

Døgnkort B: kr. 200.- pr. døgn.


Døgnfredning:

Kort kan ikke kjøpes i døgnfredningen fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl 18.00 i hele vassdraget. Gjelder i hele fiskesesongen. 

 

Fiskekort i Oksfjordvassdraget kjøpet på www.inatur.no eller følg linken under.

Kjøp fiskekort her....

Foto: Lars Otto Dragland