Innkalling til Årsmøte 2016

OJFF avholder årsmøte på Oksfjord Grendehus 5. april 2016.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønsket behandlet på årsmøte må være styret i hende innen tirsdag 29. mars 2016.

Vennligst Styret.

22.03.2016 19:25