Nytt fra årsmøte 2016

OJFF har gjennomført årsmøtet den 4. april 2016. Det ble foretatt valg av nytt styre i tillegg til vanlige årsmøtesaker. Det møtte opp 17 medlemmer på møtet. Styret i OJFF takker butikken  for en solid bevertning under årsmøtet. 

Medlemmene i det nye styret er:

Tor Ivar Pedersen, leder (nyvalg) 97739518

Knut Sørensen, Kasserer (ikke på valg) tlf: 99168266

Geir Sagelv, styremedlem(ikke på valg) tlf: 41758038

Bjørnar Henriksen, styremedlem (valgt for 2 år) 41852120

Kjetil Bergland, styremedlem (valgt for 2 år)97680933

Stein R. Dyrnes, styremedlem (valgt for 2 år)95031163

John Olav Larsen(varamedlem) (ikke på valg)45393197

Revisorer: Ole Isak Solbakken, Dag Gunnar Halvorsen (valgt for 1 år)

Valgkomite: Valther Andersen, Frode Ulriksen (valgt for 2 år)

Andre nyheter fra årsmøte er:

Vi minner medlemmene på at vi har følgende utstyr til utlån:

1 fjellpulk (Kan lånes hos Stein R. Dyrnes)

1 Allykano (Kan lånes hos Geir Sagelv)

3 minkfeller (Kan lånes hos Stein R. Dyrnes)

19.04.2016 13:08